Tazkirah Ringkas : Kepentingan Mempelajari Sirah Nabawiyyah

Kepentingan Mempelajari Sirah Nabawiyyah

Pernahkah kita terfikir mengapakah kita perlu mempelajari sirah Rasulullah saw?  Adakah kita mempelajari sirah hanya untuk mengetahui mengenai apa yang terjadi kepada seorang manusia yang bernama Muhammad saw?

 

Menurut Prof. Dr. Zaid Bin Abd Karim, Sirah Nabawiiyah adalah merupakan cerminan praktikal Nabi saw terhadap Al-Quran Al-Karim. Oleh sebab itu, mempelajari Sirah Nabawiyyah penting dan sangat dituntut di dalam agama kita. Allah SWT berfirman yang bermaksud:

 

“Sesunnguhnya telah ada pada diri Rasulullah s.a.w suri tauladan yang baik bagimu.”

(Surah Al-Ahzab, ayat 21)

 

Terdapat beberapa kepentingan mempelajari Sirah Nabawiyyah seperti berikut:

 

  • Untuk mengambil tauladan dan contoh Nabi Muhammad s.a.w iaitu dengan mengetahui sirah dan petunjukknya serta mengambil iktibar dan pengajaran daripadanya.

 

  • Dengan mempelajari sirah Nabi bermakna kita mempelajari sirah semulia-mulia manusia kerana baginda adalah manusia yang paling agung di atas muka bumi ini.

 

  • Dapat memahami ayat-ayat Al-Quran dengan makna yang sebenar dan tepat kerana kebanyakan ayat-ayat Al-Quran  diturunkan mempunyai “Asbabun Nuzul” yang tertentu yang berkait-rapat dengan Sirah Rasulullah saw.

 

  • Ilmu Sirah ini merupakan satu ilmu yang sangat luas. Ia menjadi sumber bagi ilmu-ilmu akidah, hukum hakam, akhlak, metodologi dakwah dan lain-lain.

 

Oleh itu, sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan RasulNya, kita hendaklah menjadikan sirah atau perjalanan hidup baginda s.a.w ini sebagai petunjuk dan ikutan dalam setiap perkara dalam kehidupan kita kerana bagindalah insan mulia yang selayaknya kita contohi dan teladani.

 

 

Sekian

Dikeluarkan oleh Pejabat Imam

Tazkirah Jumaat 7 April 2017/ 10 Rejab 1438H