Program Tajwid

Asas Tajwid Al-Quran (ATAQ) memberikan pendedahan kepada para peserta tentang asas-asas ilmu tajwid. Kursus ini memberi peluang dan ruang kepada masyarakat umum yang ingin mengikutinya.

Sijil Tajwid Al-Quran (STAQ) adalah kursus tajwid peringkat lanjutan tinggi yang direka oleh Almarhum Ustaz Hassan Azhari, Ustaz Salehuddin Omar dan pakr-pakar Al-Quran dari Malaysia.

STAQ

Sijil Tajwid Quran (STAQ)

Comprehensive breakdown of rules of tajwid in theory with practical practice and a proficiency test after each module

 

$500 / module

2 Modules

10 sessions each module across 5 months

 

Sunday

twice a month

9AM - 1PM

 

*Pre-requisite: strong foundation of Tajwid

Asas Tajwid Quran (ATAQ)

Deep foundation theory of rules governing the pronunciation of Quran recitation

 

$100 / module

2 Modules

10 sessions each module across 5 months

 

Sunday

twice a month

11AM - 12:30PM

 

*Pre-requisite: fluent Quran recitation