Majlis Tahlil & Du'a Selamat

Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sebaik-baik manusia ialah pada generasiku, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya."

H.R. Bukhari & Muslim

Pendaftaran Nama

Sumbang ke Dana Masjid

  1. PayNow UEN S02MQ0050D
  2. Credit/Debit card di mks.org.sg/generalfund
  3. Fund Transfer ke OCBC 534326822001
  4. Cek atas nama 'Lembaga Pentadbir Masjid Kampung Siglap'
  5. Pungutan dari rumah (hubungi kami di 6243 7060)

Got questions?

Reach us at [email protected] or +65 6243 7060.
Or browse our FAQ page. The answer might just be a click away.