Ramadan Quote Day 7 : Avoid Harming Others

7 Ramadan 2019

CHARACTER OF A MUKMIN

Avoid Harming Others

“Do not cause harm nor return harm to others.”

Hadith Riyawat Imam Malik, Al-Hakim, Al-Daruquthni & Al-Baihaki

7 Ramadan 2019

SIFAT ORANG MUKMIN

Elakkan diri daripada menyakiti orang lain

“Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain.”

Hadith Riyawat Imam Malik, Al-Hakim, Al-Daruquthni & Al-Baihaki

#1Day1Reminder

#ramadanquotes

#masjidkampungsiglap