Ramadan Quote Day 6 : Watch Your Tongue

6 Ramadan 2019

CHARACTER OF A MUKMIN

Watch Your Tongue

“A slave of Allah may utter a word without thinking whether it is right or wrong, he may slip down in the Fire…”

Hadith Riyawat Bukhari (6477), Muslim (7406)

6 Ramadan 2019

SIFAT ORANG MUKMIN

Jaga Kata-katamu

“Sesungguhnya ada seorang hamba itu berbicara dengan suatu perkataan yang tidak ia fikirkan akan baik atau buruknya – dan kerana perkataan itu dia tergelincir ke dalam neraka…”

Hadith Riyawat Bukhari (6477), Muslim (7406)

#1Day1Reminder

#ramadanquotes

#masjidkampungsiglap