Ramadan Quote Day 5 : Help One Another in Piety

5 Ramadan 2019

CHARACTER OF A MUKMIN

Help One Another in Piety

“…and help one another in furthering virtue and god-consciousness. And do not help one another in furthering evil and enmity. And remain conscious of God…”

(Quran) Al-Maidah : 2

5 Ramadan 2019

SIFAT ORANG MUKMIN

Saling Membantu Dalam Ketakwaan

“…dan hendaklah kamu bertolong-menolong dalam perkara kebajikan dan ketakwaan. Dan janganlah kamu bertolong-tolongan dalam pekara dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kepada Allah…”

(Quran) Al-Maidah : 2

#1Day1Reminder

#ramadanquotes

#masjidkampungsiglap