Ramadan Quote Day 29 : Protect the rights of our nearest neighbour

29 Ramadan 2019

MERCY TOWARDS FAMILY, NEIGHBOURS & COMMUNITY

Protect the rights of our nearest neighbour

“The nearer a neighbour is to a home, the greater his rights will be over the owner. So strengthen the bonds, and do not annoy one another in both words and deeds.”

Syaikh Abdul Rahman As-Sa’di in Tafsir As-Sa’di

29 Ramadan 2019

RAHMAH TERHADAP KELUARGA, JIRAN & MASYARAKAT

Jagalah hak jiran yang terdekat

“Jiran yang lebih dekat rumahnya, lebih besar haknya. Maka sudah semestinya seseorang mempererat hubungannya dengan jiran tetangganya, dan tidak menimbulkan gangguan baik berupa perkataan dan perbuatannya.”

Syaikh Abdul Rahman As-Sa’di dalam Tafsir As-Sa’di

#1Day1Reminder

#ramadanquotes

#masjidkampungsiglap