Ramadan Quote Day 27 : Allah loves those who are patient

27 Ramadan 2019

MERCY TOWARDS FAMILY, NEIGHBOURS & COMMUNITY

Allah loves those who are patient

“There are 3 groups of people whom Allah loves. (Amongst them) is a person whose neighbour annoys him, but he remains patient with it until his death or until they part ways (naturally).”

Hadith Riwayat Imam Ahmad

27 Ramadan 2019

RAHMAH TERHADAP KELUARGA, JIRAN & MASYARAKAT

Allah mencintai orang yang bersabar

“Ada 3 golongan yang dicintai Allah. (Salah satunya adalah) seseorang yang memiliki jiran yang senantiasa menyakitinya, namun dia bersabar menghadapi gangguannya tersebut hingga kematian atau perpisahan memisahkan keduanya”

Hadith Riwayat Imam Ahmad

#1Day1Reminder

#ramadanquotes

#masjidkampungsiglap