Ramadan Quote Day 23 : Do Not Oppress One Another

23 Ramadan 2019

MERCY TOWARDS FAMILY, NEIGHBOURS & COMMUNITY

Do Not Oppress One Another

Rasulullah s.a.w. said that Allah says: “O My servants! I have forbidden oppression for Myself, and I have made it forbidden amongst you, so do not oppress one another…”

Hadith Qudsi Riwayat Muslim

23 Ramadan 2019

RAHMAH TERHADAP KELUARGA, JIRAN & MASYARAKAT

Jangan saling menzalimi

Rasulullah s.a.w bersabda bahawa Allah s.w.t. berfirman: “Hai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya Aku mengharamkan perbuatan zalim atas diri-Ku dan Aku jadikan kezaliman itu haram di antaramu, maka janganlah kamu saling menzalimi…”

Hadith Qudsi Riwayat Muslim

#1Day1Reminder

#ramadanquotes

#masjidkampungsiglap