Ramadan Quote Day 22 : Do Good to Your Family

22 Ramadan 2019

MERCY TOWARDS FAMILY, NEIGHBOURS & COMMUNITY

Do Good to Your Family

“The person with the highest level in goodness is the one who is best in character with his family and protects them from harm.”

Hadith Riwayat Imam As-Syaukani

22 Ramadan 2019

RAHMAH TERHADAP KELUARGA, JIRAN & MASYARAKAT

Berbuat baik kepada keluarga

“Orang yang paling tinggi darjatnya dalam kebaikan adalah orang yang paling baik perilakunya kepada keluarganya, bergaul bersama mereka dengan baik dan melindungi mereka dari sebarang bahaya.”

Hadith Riwayat Imam As-Syaukani

#1Day1Reminder

#ramadanquotes

#masjidkampungsiglap