Ramadan Quote Day 13 : The Secret Behind Good Character

13 Ramadan 2019

MERCY TOWARDS FAMILY & COMMUNITY

The Secret Behind Good Character

“The truth about good character is to do good deeds, not to disturb others and always showing a positivity (to others).”

Excerpt from Imam al-azhim abadi from ‘aunul ma’bud

13 Ramadan 2019

RAHMAH TERHADAP KELUARGA & MASYARAKAT

Hakikat Akhlak Sebenar

“Hakikat sebenar akhlak yang baik adalah melakukan kebajikan, tidak menimbulkan gangguan dan sering mempamirkan wajah ceria (kepada orang lain)”

Tukilan Imam al-‘Azhim Abadi dalam ’Aunul Ma’bud

#1Day1Reminder

#ramadanquotes

#masjidkampungsiglap