JURNAL JEELUN QURANI (JIL. 1/2019): PELAKSANAAN PROGRAM CENDEKIAWAN MUDA TAHFIZ & TADABBUR (AYTTS) DALAM KALANGAN PELAJAR MADRASAH SINGAPURA

$3.00

Jurnal Jeelun Qurani jilid pertama ini adalah sebuah Jurnal berwasit. Kompilasi kertas kajian ini ditulis oleh para pegawai yang menguruskan program-program al-Quran tertentu di Darul Quran Singapura. Beberapa pensyarah bidang ulum al-Quran tempatan dan daripada university di Malaysia yang menjalin kerjasama dengan DQS turut menyumbang kajian mereka. Jurnal ini menggambarkan aktiviti pendidikan dan kajian al-Quran yang dijalankan di DQS.  Kami berharap usaha ini dapat menyemarakkan lagi semangat membaca dan mengkaji al-Quran serta membangkitkan jiwa penulisan dalam kalangan masyarakat Singapura terutamanya asatizah di Singapura.

Category:

Description

Pelaksanaan Program Cendekiawan Muda Tahfiz & Tadabbur (A*YTTS) Dalam Kalangan Pelajar Madrasah Singapura
Noor’atiqah Ibrahim
Sejak tahun 2016, Darul Quran Singapura telah menawarkan program baharu yang digelar Cendekiawan Muda Tahfiz & Tadabbur (A*YTTS) kepada dua buah madrasah di Singapura. Di samping mereka perlu menjalani persekolahan harian mereka seperti biasa, pelajar-pelajar madrasah ini turut menyahut cabaran untuk menghafal al-Quran di luar waktu pembelajaran. Kertas kerja ini dilakukan dengan tujuan untuk meninjau sejarah dan perkembangan pelaksanaan program A*YTTS dalam kalangan pelajar madrasah Singapura. Selain itu, penulis juga akan menganalisis pencapaian target hafalan para pelajar serta mengenal pasti cabaran yang dihadapi oleh tenaga pengajar mereka. Kajian berbentuk kualitatif ini turut menggunakan pendekatan analisis dokumen, observasi dan soal selidik yang melibatkan responden di kalangan tenaga pengajar A*YTTS. Dapatan kajian menunjukkan bahawa pencapaian para pelajar masih berada pada tahap yang seimbang walaupun terdapat beberapa faktor seperti masa, kemampuan dan minat yang menjadi penghalang kepada mereka untuk menghafal al-Quran dengan baik. Implikasi kajian merumuskan bahawa program A*YTTS ini memerlukan kepada perubahan yang kecil antaranya adalah dari segi penambahan waktu pembelajaran dan penyusunan semula sukatan hafalan mereka. Di akhir kajian, penulis mengemukakan beberapa cadangan dan saranan yang menyentuh berkaitan dengan program A*YTTS dan pengajian tahfiz secara amnya.