JURNAL JEELUN QURANI (JIL. 1/2019): ISU-ISU SOSIO-AGAMA DALAM KHUTBAH AHMAD SONHADJI MOHAMAD TAHUN 1971-1980

$3.00

Jurnal Jeelun Qurani jilid pertama ini adalah sebuah Jurnal berwasit. Kompilasi kertas kajian ini ditulis oleh para pegawai yang menguruskan program-program al-Quran tertentu di Darul Quran Singapura. Beberapa pensyarah bidang ulum al-Quran tempatan dan daripada university di Malaysia yang menjalin kerjasama dengan DQS turut menyumbang kajian mereka. Jurnal ini menggambarkan aktiviti pendidikan dan kajian al-Quran yang dijalankan di DQS.  Kami berharap usaha ini dapat menyemarakkan lagi semangat membaca dan mengkaji al-Quran serta membangkitkan jiwa penulisan dalam kalangan masyarakat Singapura terutamanya asatizah di Singapura.

Category:

Description

Isu-Isu Sosio-Agama Dalam Khutbah Ahmad Sonhadji Mohamad Tahun 1971-1980
Mohamed Qusairy Thaha
Wan Nasyrudin bin Wan Abdullah
Ahmad Sonhadji Mohamad adalah figura tafsir di Singapura. Melalui Tafsir ‘Abr al-Athir yang telah dihasilkan selama 24 tahun, beliau telah memperoleh sambutan dan respon yang sangat luar biasa di kalangan masyarakat Singapura. Bahkan beliau dianggap sebagai ikon tafsir Singapura. Sumbangan luar biasa beliau tidak terhenti kepada pengajaran dan penulisan tafsir sahaja bahkan terdapat karya-karya lain yang dihasilkan. Persoalannya adalah mengapa karya-karya beliau yang lain kurang diberikan perhatian oleh pengkaji. Selain karya agung beliau bertajuk Tafsir ‘Abr al-Athir, terdapat sekurang-kurangnya 112 koleksi manuskrip khutbah Jawi yang dihasilkan dari tahun 1971 hingga 1980 dan disampaikan di Singapura. Kesemua manuskrip ini masih utuh dalam simpanan Arkib Perbadanan Perpustakaan Singapura (NLB) dan dalam simpanan ahli keluarga Ustaz Ahmad Sonhadji. Bermula dengan proses transliterasi, khutbah ini kemudian diklasifikasikan mengikut kesesuaian tema. Kajian ini berbentuk kualitatif yang menggunakan pendekatan analisis kandungan teks. Data-data dikumpul secara analisis teks, kemudian dianalisis secara induktif, komparatif dan subjektif. Kajian ini menganalisis isu-isu sosio-agama yang terdapat dalam manuskrip khutbah Ustaz Ahmad Sonhadji Mohamad dan membuktikan bahawa terdapat usaha memberikan tafsiran al-Quran sesuai dengan konteks sosio-agama di Singapura. Dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat empat isu sosio-agama iaitu Al-Quran dan Hubungan dengan Tuhan, Ekonomi, Kerjaya dan Pendidikan, Adab, Etika dan Integriti dan Wanita, Kekeluargaan, Kemanusiaan dan Kemasyarakatan yang diangkat oleh Ustaz Ahmad Sonhadji dalam khutbahnya. Kertas kerja ini hanya akan membincangkan isu-isu dalam tema al-Quran dan hubungan dengan Tuhan sahaja. Gagasan idea dan panduan yang disampaikan melalui khutbah beliau khususnya aspek ekonomi, kerjaya dan pendidikan telah membantu masyarakat Singapura melalui cabaran kehidupan dengan bijak, tabah dan berdaya tahan. Ia masih relevan untuk dijadikan sebagai panduan masyarakat semasa dalam menanggapi isu-isu sosio-agama. Implikasi yang diharapkan adalah agar manuskrip khutbah ini dicetak semula dalam bentuk karya agung yang menjadi bahan rujukan khatib, pengkaji sosial dan masyarakat umum. Ia juga membuktikan bahawa Ustaz Ahmad Sonhadji bukan sahaja dikenali sebagai seorang mufasssir al-Quran di kawasan Nusantara, bahkan boleh diangkat sebagai seorang reformis sosial yang mencadangkan jalan keluar bagi permasalahan yang dihadapi masyarakat Singapura.