JURNAL JEELUN QURANI (JIL. 1/2019): PERBEZAAN RASM DAN DHOBT PADA PENULISAN

$3.00

Jurnal Jeelun Qurani jilid pertama ini adalah sebuah Jurnal berwasit. Kompilasi kertas kajian ini ditulis oleh para pegawai yang menguruskan program-program al-Quran tertentu di Darul Quran Singapura. Beberapa pensyarah bidang ulum al-Quran tempatan dan daripada university di Malaysia yang menjalin kerjasama dengan DQS turut menyumbang kajian mereka. Jurnal ini menggambarkan aktiviti pendidikan dan kajian al-Quran yang dijalankan di DQS.  Kami berharap usaha ini dapat menyemarakkan lagi semangat membaca dan mengkaji al-Quran serta membangkitkan jiwa penulisan dalam kalangan masyarakat Singapura terutamanya asatizah di Singapura.

Category:

Description

Perbezaan Rasm Dan Dhobt Pada Penulisan Huruf Hamzah Dalam Rasm Uthmani
Abd Rahman Abd Ghani
Kaedah penulisan huruf Hamzah merupakan salah satu dari enam kaedah penulisan Rasm Uthmani mengikut pandangan jumhur ulama. Ia sangat perlu difahami dengan sebaiknya oleh semua agar tidak disalah anggap dan disamakan dengan kaedah perletakan dhobt. Selain untuk membezakan antara keduanya, kajian ini juga bertujuan untuk merungkaikan permasalahan masyarakat yang kurang memahami mengenai perbezaan antara rasm dan dhobt dalam penulisan huruf Hamzah. Kajian ini menggunakan sepenuhnya metode kualitatif iaitu dengan mendapatkan dan menganalisis buku-buku daripada sumber-sumber primer dan sekunder yang berkaitan dengan rasm dan dhobt al-Quran. Dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat perbezaan yang begitu ketara antara rasm dan dhobt pada huruf Hamzah ini dan ia sememangnya boleh menimbulkan keraguan dalam memahaminya. Artikal ini akan dapat menjelaskan kepada masyarat mengenai kaedah sebenar penulisan huruf Hamzah dalam Rasm Uthmani dan seterusnya mereka akan dapat membezakan antara rasm dan dhobt huruf Hamzah yang sebenar.