#QiraatBulanIni: Qiraat Khallad

Imam akan membawa bacaan qiraat yang pelbagai dalam solat Maghrib dan Isya pada hari Khamis setiap bulan.
Dalam bulan September dan Oktober ini, marilah kita mengenali riwayat Imam Khallad ibn Khalid Abu Isa.