#QiraatBulanIni: Qiraat Khalaf

Imam akan menyambung semula bacaan qiraat yang pelbagai dalam solat Maghrib dan Isya pada hari Khamis setiap bulan.
Dalam bulan Julai dan Ogos ini, marilah kita mengenali riwayat Imam Khalaf ibn Hisyam ibn Tha’lab.