Download the 1st issue of Gen-Q Newsletter 2017

Basmalah.... Peta Perjalanan Ibadah

Persoalannya, mengapa setiap pekerjaan perlu dimulakan "Dengan Nama Allah"?

Mengapa setiap ucapan perlu didahului dengan Basmalah?

~ Page 2 ~

Contoh Sifat Rahmah Nabi Yusuf

~ Page 2 ~

Hidup tidak pernah sunyi dari cabaran. Sebagai muslim yang percaya dengan qada' dan qadar, rahmat dan kasih sayang Allah sentiasa didamba dan diharapkan.

~ Page 6 ~

 

Memupuk Sifat Rahmah

Khalifah Cilik

~ Page 7 ~