talaqqi-new-template

 

Memberi peluang kepada peserta bertalaqqi musyafahah dengan guru mukatabar dan memperolehi sanad dalam bacaan Al-Quran dalam pelbagai Qiraat yang masyhur.

Tenaga Pengajar (Malaysia)

Dato' Sallehudin Bin Omar
Dato' Mohd Bin Hasri
Ustaz Sa'adon Bin Selamat

Ustaz Mahadi Bin Dahlan

Ustaz Malek Bin Abd Manaf

Ustaz Muhammad Abd Manaf

 


Register here

Last updated: 8th August 2017