A*YTTS (Young Tahfiz & Tadabbur Scholars Program)

AYTS logo

Sebuah program kolaborasi Darul Quran Singapura dengan beberapa madrasah tempatan yang bermatlamat untuk melahirkan lebih ramai cendekiawan yang menghafal dan memahami al-Quran serta komited untuk mengekalkan tradisi kecemerlangan yang menjadi kebanggaan serta penerus kemajuan umat Islam. Program ini merupakan program pembelajaran yang menggabungkan ciri-ciri berikut:

  • Berteraskan kebolehan (ability driven)
  • Menggunakan teknik-teknik pembelajaran deras (accelerated learning)
  • Menggabungkan kaedah pembelajaran online serta pembelajaran dalam bentuk halaqah-halaqah kecil
  • Difasilitasi oleh tenaga pendidik takhasus al-Quran yang merupakan seorang hafiz/hafizah dan mempunyai sanad dalam Qiraat al-Quran
  • Perhatian diberikan kepada pembangunan yang sesuai dan lebih sepadu (integrated and developmentally appropriate)

Pelajar disarankan untuk menghafal 2 muka surat pada setiap pertemuan dan sebanyak 5 hingga 7 juz setahun. Tempoh maksima yang diberikan untuk mengkhatamkan al-Quran adalah selama 5 tahun. Di samping itu pelajar berpeluang meningkatkan mutu bacaan bertajwid.

Waktu Pembelajaran

3 sesi seminggu

  • 2 sesi secara bersemuka (face-to-face), 2-3 jam setiap sesi
  • 1 sesi secara atas talian (online)

Program intensif semasa cuti sekolah:

  • 5 sesi seminggu, 6-8 jam setiap sesi

Yuran: $70 sebulan*

* Yuran akan dibiayai oleh Darul Quran Singapura, Madrasah Aljunied Al Islamiah dan pelajar.